List of Indian State Foundation Days


S.No. State Statecode Foundation Day Largest City
1 Punjab PB 01 November 1966 Ludhiana
2 Haryana HR 01 November 1966 Faridabad
3 Andhra Pradesh AP 01 November 1956 Visakhapatnam
4 Assam AS 26 January 1950 Guwahati
5 Himachal Pradesh HP 25 January 1971 Shimla
6 Arunachal Pradesh AR 20 February 1987 Itanagar
7 Bihar BR 26 January 1950 Patna
8 Goa GA 30 May 1987 Vasco da Gama
9 Chhattisgarh CG 01 November 2000 Raipur
10 Gujarat GJ 01 May 1960 Ahmedabad
11 Jharkhand JH 15 November 2000 Jamshedpur
12 Karnataka KA 01 November 1956 Bengaluru
13 Madhya Pradesh MP 26 January 1950 Indore
14 Maharashtra MH 01 May 1960 Mumbai
15 Manipur MN 21 January 1972 Imphal
16 Meghalaya ML 21 January 1972 Shillong
17 Mizoram MZ 20 February 1987 Aizawl
18 Nagaland NL 01 December 1963 Dimapur
19 Odisha OD 26 January 1950 Bhubaneswar
20 Rajasthan RJ 26 January 1950 Jaipur
21 Sikkim SK 16 May 1975 Gangtok
22 Tamil Nadu TN 01 November 1956 Chennai
23 Telangana TS 02 June 2014 Hyderabad
24 Tripura TR 21 January 1972 Agartala
25 Uttar Pradesh UP 26 January 1950 Kanpur
26 Uttarakhand UK 09 November 2000 Dehradun
27 West Bengal WB 26 January 1950 Kolkata
28 Kerala KL 01 November 1956 Thiruvananthapuram
29 Andaman and Nicobar Islands (UT) AN 01 November 1956 Port Blair
30 Chandigarh (UT) CH 01 November 1966 Chandigarh
31 Dadra and Nagar Haveli (UT) DD 26 January 2020 Daman
32 Delhi (UT) DL 01 November 1956 New Delhi
33 Jammu and Kashmir (UT) JK 31 October 2019 Srinagar
34 Ladakh (UT) LA 31 October 2019 Leh
35 Lakshadweep (UT) LD 01 November 1956 Kavaratti
36 Puducherry (UT) PY 16 August 1962 Puducherry
37 Daman and Diu (UT) DD 26 January 2020 Daman

* For any query/update, feel free to mail us at contact@vushii.com.