Largest City in India


S.No. State Statecode Largest City Total Districts
1 Punjab PB Ludhiana 23
2 Haryana HR Faridabad 22
3 Andhra Pradesh AP Visakhapatnam 13
4 Assam AS Guwahati 34
5 Himachal Pradesh HP Shimla 12
6 Arunachal Pradesh AR Itanagar 25
7 Bihar BR Patna 38
8 Goa GA Vasco da Gama 2
9 Chhattisgarh CG Raipur 28
10 Gujarat GJ Ahmedabad 33
11 Jharkhand JH Jamshedpur 24
12 Karnataka KA Bengaluru 30
13 Madhya Pradesh MP Indore 55
14 Maharashtra MH Mumbai 36
15 Manipur MN Imphal 16
16 Meghalaya ML Shillong 11
17 Mizoram MZ Aizawl 11
18 Nagaland NL Dimapur 12
19 Odisha OD Bhubaneswar 30
20 Rajasthan RJ Jaipur 33
21 Sikkim SK Gangtok 4
22 Tamil Nadu TN Chennai 38
23 Telangana TS Hyderabad 33
24 Tripura TR Agartala 8
25 Uttar Pradesh UP Kanpur 75
26 Uttarakhand UK Dehradun 13
27 West Bengal WB Kolkata 23
28 Kerala KL Thiruvananthapuram 14
29 Andaman and Nicobar Islands (UT) AN Port Blair 3
30 Chandigarh (UT) CH Chandigarh 1
31 Dadra and Nagar Haveli (UT) DD Daman 1
32 Delhi (UT) DL New Delhi 11
33 Jammu and Kashmir (UT) JK Srinagar 20
34 Ladakh (UT) LA Leh 2
35 Lakshadweep (UT) LD Kavaratti 1
36 Puducherry (UT) PY Puducherry 4
37 Daman and Diu (UT) DD Daman 2

* For any query/update, feel free to mail us at contact@vushii.com.